ul.Okulickiego14    tel.: 0158426389    znp.stalowawola@op.pl.

         

Linki

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego www.znp.edu.pl

Okręg Podkarpacki ZNP

www.podkarpacie.znp.edu.pl
Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP    www.rszwin.znp.edu.pl
OUPiS  www.oupis.pl
LOGOSTUR  www.logostur.pl
Głos Nauczycielski    www.glos.pl
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa    www.nau.pl  
Ministerstwo Edukacji Narodowej   www.men.waw.pl
  Sejm RP       www.sejm.gov.pl
Senat RP    www.senat.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie www.ko.rzeszow.pl
Podkarpacki Urząd Wojewódzki www.uw.rzeszow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opzz.org.pl

Serwis internetowy miasta

www.stalowawola.pl

©